Reports


   Report Name   Description 
1. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 90 years  
2. Living People As far as information is available and/or provided 
3. individuals with an unknown date of death individuals with an unknown date of death 
4. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
5. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1900, sorted on date of birth 
6. People in Europe People in Europa 
7. People not in Europa People in the Branches Africa, Canada, Indonesie, USA 
8. Families sorted according to number of children  
9. Families: Twins Families: Twins  
10. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
11. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
12. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years 
13. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
14. Same sex marriages  
15. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and children Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster.http://www.zuurdeeg.net/admin/tng_right.gif Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
16. All the women in the database sorted on first name Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name 
17. All the men in the database sorted on first name Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,  
18. Changed persons in the last 90 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
19. Document changes Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)  
20. Changes in histories with people Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
21. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
22. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
23. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
24. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
25. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
26. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
27. individuals: frequency distribution of zodiacal signs individuals: frequency distribution of zodiac signs  
28. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
29. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
30. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
31. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
32. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
33. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
34. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
35. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
36. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
37. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
38. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
39. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
40. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
41. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
42. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
43. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
44. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
45. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
46. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
47. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
48. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
49. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
50. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
51. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
52. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
53. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
54. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
55. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
56. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
57. families with missing partners families with missing partners  
58. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
59. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
60. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
61. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
62. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
63. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
64. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
65. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
66. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
67.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
68.  individuals with missing father or missing mother  individuals with missing father or missing mother  
69. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
70. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
71. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
72. families: husbands families: husbands  
73. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
74. families: wifes families: wifes  
75. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
76. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
77. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
78. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden